ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Tento dokument poskytuje zákazníkům společnosti IPSECURITY s.r.o., IČ: 27075613 (IPSECURITY) informace o způsobu zpracování jejich osobních dat a o právech s nimi
souvisejících.

 

IPSECURITY uchovává o svých zákaznících následující informace:

• Identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, které jste nám poskytli při registraci do partnerské sekce našeho webu, případně jste je později aktualizovali. Tyto údaje sbíráme v rozsahu nezbytném pro vaši identifikaci, jakožto zákazníka.
• Kontaktní údaje – hlavně adresa, e-mail a telefonní číslo; tyto informace sbíráme od vás za účelem efektivní komunikace

 

Tato data jsou využívána následujícím způsobem:

Data jsou primárně užívána k naplnění obchodních aktivit, které jsou předmětem činnosti IPSECURITY, tedy organizaci seminářů a školení. Jakožto registrovaní partneři dostáváte pozvánky na všechny akce IPSECURITY. Na základě uložených a ověřených dat jsou našim obchodním partnerům zpřístupněny části našich webových stránek kde je možné stahovat důvěrná data (např. ceníky).

Na akcích, které pořádá, pořizuje IPSECURITY fotografickou dokumentaci, na které můžete být, pokud se akce zúčastníte, také zachyceni. IPSECURITY považuje pořizování fotodokumentace za svůj oprávněný zájem jako dokumentaci aktivit společnosti.

Údaje, které uvedete při e-mailové komunikaci, zůstávají zachovány na mailovém serveru.

IPSECURITY se dále řídí obchodním zákoníkem na základě kterého jsou archivovány povinné údaje o všech našich obchodních aktivitách.

 

Jak dlouho vaše údaje držíme?

IPSECURITY ukládá osobní údaje svých zákazníků (i bývalých) po dobu danou zákonnými předpisy finančního úřadu na základě obchodního zákoníku. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data archivována.

IPSECURITY drží archiv po dobu nejvýše 10 let pro účely kontroly finančního úřadu a dle §1 odst. 2 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a déle pak dle §27 zákona o dani z přidané
hodnoty č. 235/2004 Sb.

 

Jaké údaje o vás potřebujeme? Jak můžete ovlivnit zpracování údajů?

Pro obchodní činnost IPSECURITY potřebujeme být schopni vědět kdo jste a mít možnost se s vámi spojit. Za tímto účelem od vás potřebujeme vaše identifikační a kontaktní údaje.

V případě pořizování fotodokumentace, zápisů ze schůzek IPSECURITY považujeme zpracování informací za oprávněný zájem IPSECURITY. Při porovnání oprávněnosti zájmů IPSECURITY a újmy, které se vám, jako zákazníkům, dostává na vašich právech, jsme vyhodnotili, že IPSECURITY je oprávněno tyto činnosti vykonávat.

 

Komu vaše údaje předává IPSECURITY?

Vaše osobní, kontaktní, obchodní informace nejsou předávány žádné další straně. Účetnictví si spravujeme sami. Pouze v případě organizování školení nebo semináře
předáváme na základě registrace tyto osobní informace další straně za účelem zajištění ubytování nebo vystavení certifikátu o úspěšném absolvování školení.

Předávané údaje:
• jméno a příjmení
• název firmy
• identifikační číslo firmy

 

Vaše další práva

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Naše webové stránky videoanalytics.cz používají soubory cookies. Soubory cookies jsou datové soubory, které se během návštěvy našich webových stránek ukládají do zařízení jednotlivých uživatelů (tedy do Vašich zařízení). Naše webové stránky si tak pamatují např. nastavení a úkony jednotlivých uživatelů, proto při jejich další návštěvě již uživatel nemusí dříve učiněná nastavení opakovaně zadávat.

Soubory cookies umožňují našim webovým stránkám rozlišovat jejich jednotlivé uživatele bez nutnosti jejich přímé identifikace. Zpříjemňují uživateli jejich používání bez rizika zneužití osobních údajů. Soubory cookies nelze použít pro zjištění totožnosti uživatele ani pro zjištění přihlašovacích údajů.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies.

Jaké typy souborů cookies používáme

Na našich webových stránkách jsou používány soubory cookies „dlouhodobé“ (persistent cookies) a „krátkodobé“ (session cookies). Dlouhodobé cookies zůstávají v zařízení po určitou dobu nebo i bez časového omezení i po zavření prohlížeče. Krátkodobé cookies jsou dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči jen do doby, než jej uživatel zavře.

 

Pro jaké účely soubory cookies používáme?

Nezbytné cookies

Tyto soubory cookies jsou nutné pro správnou funkci našich webových stránek. Umožňují uživateli pohybovat se na našich webových stránkách a používat jejich funkce. Tyto soubory cookies o uživateli neshromažďují žádné informace, které by bylo možné použít pro marketing či zaznamenávání jím navštívených stránek na internetu. Obvykle jsou určeny pro danou relaci a vyprší v okamžiku, kdy uživatel ukončí svou návštěvu webových stránek. Tuto kategorii souborů cookies nelze zakázat.

Funkční soubory cookies

Tyto soubory cookies umožňují našim webovým stránkám pamatovat si volby a preference uživatele, aby je v budoucnu nemusel znovu uvádět (například uživatelské jméno, jazyk a region, ve kterém se uživatel nachází, atd.). Cílem je nabídnout vylepšené a individualizované funkce pro uživatele. Tuto kategorii souborů cookies nelze zakázat.

Analytické soubory cookies

Analytické neboli výkonnostní cookies nám pomáhají rozpoznat a spočítat počet návštěvníků (uživatelů) a zjistit, jak se pohybují na našich webových stránkách, když je používají. Shromažďují informace, jako jsou například používané internetové prohlížeče a operační systémy, počet návštěv na webových stránkách, průměrnou dobu trvání návštěvy na webových stránkách či informace, ze které stránky se uživatel na naši webovou stránku dostal. Umožňují nám poznat obecné vzorce využívání našich webových stránek, nikoliv způsob, jak je využívá nějaký konkrétní uživatel. Tyto soubory cookies obvykle zůstávají v počítači uživatele, dokud je nesmaže.

Reklamní soubory cookies

Tyto soubory cookies zaznamenávají návštěvy našich webových stránek ze strany uživatele, navštívené stránky a odkazy, na které uživatel klikl. Shromažďují informace o zvyklostech uživatele při procházení webových stránek a uchovávají informaci, že uživatel naše webové stránky navštívil. Naše společnost (včetně třetích osob pověřených naší společností) může tyto informace využít za účelem zvýšení relevance našich webových stránek, obsahu a zobrazených reklam s ohledem na specifické zájmy uživatele. Používají se také k omezování frekvence zobrazení reklam a měření efektivity reklamních kampaní. Tyto soubory cookies obvykle zůstávají v počítači uživatele, dokud je nesmaže.

Používáme soubory cookies třetích osob?

Kromě našich vlastních souborů cookies (soubory cookies první strany), používáme v některých případech také soubory cookies třetích stran, které nám umožňují lépe pochopit a zlepšovat efektivnost naší reklamy. Tyto cookies jsou zajišťovány třetími osobami a naše společnost nemá přístup ke čtení nebo zápisu dat v nich obsažených. Používáme následující nástroje a služby: Google Tag Manager, Google Universal Analytics pro analýzu návštěvnosti a Google AdWords, a to včetně remarketingu/retargetingu a přehledů o demografii a zájmech uživatelů. Na našich webových stránkách se mohou objevit i nástroje či aplikace, které jsou propojené s poskytovateli služeb sociálních médií, např. Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn nebo YouTube, a to s cílem vylepšit prohlížení internetu a zjednodušit sdílení obsahu.

 

Jak mohu kontrolovat nebo mazat soubory cookies?

Ukládání souborů cookies je na většině internetových prohlížečů povoleno automaticky. Nastavení prohlížečů je možné změnit, použití souborů cookies je možné omezit nebo zablokovat.

Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Safari: support.apple.com
Internet Explorer: windows.microsoft.com
Opera: help.opera.com